E-študij

E-študij

Kombiniran študij, kjer se moderno prepleta s tradicionalnim.

E-študij

Oblika e-študija je tudi kombiniran študij, kjer se prepletajo neposreden stik s predavateljem, mreženje s študijskimi kolegi, prijaznost in pomoč svetovalnega osebje šole ter študij na daljavo.

V dobi, ko vsem zmanjkuje časa, izberite možnost kombiniranega študija s študijem od doma. Odločite se za šolo B&B in velik del študija opravite iz domačega naslanjača. Ves čas imate vso podporo svetovalnega osebja v sprejemni pisarni šole in predavateljev na predavanjih. V delu obveznosti pa lahko študij opravljate podobno kot e-študij, gradivo je dostopno preko spletnih učilnic, s predavatelji in organizatorji izobraževanj ste povezani preko elektronskih povezav in s sošolci si izmenjujete izkušnje in znanje v forumih.

Izpite je lažje opravljati skupaj s študijskimi kolegi v šoli.

01
02

Programi

VISOKA STROKOVNA ŠOLA

Varstvo okolja

Okoljevarstvenik je poklic, ki ga odlikuje naravnanost v prihodnost. Spoznali boste, kako ustvarjati dobre pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost posameznikovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Študij varstva okolja omogoča kompromis med varovanjem okolja in sodobnim tehnološkim napredkom tudi v praksi.

Naučite se analizirati in prepoznavati trende v Evropi in svetu, celovito obravnavati dogajanje z okoljskega področja ter spremljati razvoj s področja trajnostnega razvoja.

 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Inženir logistike

Trajnostno gospodarstvo potrebuje dobre strokovnjake. Med najhitreje razvijajoča področja se uvršča logistika. Tako hitro, kot se spreminja tehnologija, se razvija tudi logistika. Logistika poganja svet, zato je poznavanje logističnih procesov za pripravo odlične strategije nujno. S poznavanjem področja oskrbovalnih verig boste konkurenčni na trgu.

Spoznali boste načela ekonomike v logističnih podjetjih in procesih, se seznanili z načrtovanjem, analiziranjem in vrednotenjem ter upravljanjem stroškov logističnih procesov, torej s postopki od napovedovanja, povpraševanja do poprodajne storitve.

Študij vam daje tako splošna kot strokovna znanja in možnost napredovanja v katerem koli podjetju, tudi v javni upravi, saj gre za vedo, ki usmerja tokove.

 

Inženir strojništva

Strojništvo je področje, ki se skladno s tehnologijami izjemno hitro razvija. Sodobna proizvodnja potrebuje strokovnjake – inženirje z inovativnim pristopom do novih izzivov.

Predavatelji spodbujajo študente k ustvarjalnemu razmišljanju, pozorni so na vse faze – od ideje do končnega izdelka – in pripravo tehnične dokumentacije.

Inženir strojništva opravlja izjemno raznovrstno in široko paleto del: upravlja lahko zmogljive računalniške in mehanske sisteme, razvija strojno in programsko računalniško opremo, konstruira, načrtuje ekspertne sisteme ali vodi proizvodne procese.

 

Inženir elektroeneregtike

Elektroenergetika je usmerjena v sodobne načine pridobivanja energije, upoštevanje trendov za varovanje okolja in analizo ekonomskih kazalnikov.

Pridobljeno znanje boste izkoristili za vzdrževanje in popravila v elektroenergetiki, planiranje elektroenergetskega projekta, nastavljanje relejne razlike in pri nadzoru izgradnje manj zahtevnih instalacij.

Spoznali boste, kako delujejo elektroenergetski sistemi, spremljali in razvijali trende v tehnologijah in materialih, se naučili opravljati meritve in upravljati elektroenergetske naprave.

 

Ekonomist

Ustvarite si odskočno desko za izgradnjo bogate poklicne kariere – usmerite se na poslovno področje in postanite trženjski ali računovodski specialist.

Zaposlite se v panogi vedno iskanih poklicev: na področju financ in poslovnih storitev, komerciale, trženja, prodaje in analitike. 

Pridobite znanje in kompetence za opravljanje novih poklicev, ki se na trgu dela šele oblikujejo: skrbnik ključnih strank, investicijski bančnik ali ustvarite povsem svojega.

 

Poslovni sekretar

Postanite desna roka vodje. Naučite se upravljati čas in okolje, pridobite izkušnje s področja administrativne logistike in se naučite dobro komunicirati v slovenskem in tujem jeziku. Nadgradite strokovno znanje z najnovejšimi trendi v pisarniškem poslovanju.
Poslovni sekretar je zanimiv višješolski strokovni program, primeren tako za tiste, ki dela poslovnega asistenta že opravljate, kot tudi za vse, ki vas zanima zaposlitev v poslovnih sistemih in želite sodelovati pri organizaciji, upravljanju, komunikaciji, vas veselijo novi izzivi na področju informacijskih tehnologij in radi pridobivate novo znanje.

 

SREDNJA ŠOLA

Logistični tehnik

Z logistiko se srečujemo na vsakem koraku, zato je pomembno, da poznamo in razumemo temeljne strukture in elemente logističnega sistema in procesov. Ključno je, da z ustreznim načrtovanjem, vodenjem in nadzorom nad blagovnimi in potniškimi tokovi znižamo stroške ter poskrbimo za večjo kakovost storitev.
Logistika je panoga, ki ima velik potencial za razvoj v prihodnosti, predvsem na področju nabave, organizacije, skladiščenja in transporta.

 

Ekonomski tehnik

Ekonomija je razvejano področje, vpeto v vsak trenutek našega zasebnega in poklicnega življenja.
Z vključitvijo v program boste pridobili splošna in temeljna ekonomsko-poslovna znanja ter se naučili analitičnega mišljenja. Razvili boste organizacijske sposobnosti, sposobnosti timskega povezovanja in krepili podjetniško miselnost.
Kot ekonomski tehnik se boste dobro znašli v poslovnem svetu, na finančno-računovodskem področju, na različnih delovnih mestih v državni upravi, v majhnih in velikih podjetjih ali kot samostojni podjetnik.

 • »Zelo sem zadovoljna s šolo, z odnosi in s prilagodljivostjo. V času študija sem rodila 3 otroke, a sem zmogla. Vse je bilo tako, kot smo se dogovorili s šolo.«

  Jana Vodnik, diplomantka (ekonomistka)

Priznavanje

Imate nedokončane obveznosti? Pridite v B&B izobraževalni center in preverite možnosti za priznavanje že opravljenih izpitov.

Priznamo vsebine, ki ste jih opravili na drugi srednji, višji ali visoki šoli (odvisno kam se vpisujete).

Za ta namen, nam pošljite potrdila o opravljenih izpitih in učne načrte.

Prav tako vam lahko priznamo vsebine in dosežke, pridobljene z delom.

03
 • Saša Plaznik, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje, diploma, visoka šola, višja šola, srednja šola
  Saša Plaznik
  Organizatorka izobraževanj
  sasa.plaznik@bb.si
 • Polona Biba Drol, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje
  Polona Biba Drol
  organizatorka izobraževanj
  biba.drol@bb.si
 • Ana Orešnik
  Ana Orešnik
  Organizatorka izobraževanj
  ana.oresnik@bb.si
 • tatjana čeh naglič, vodja delavnic, delavnice za brezposelne
  Tatjana Čeh Naglič
  Vodja kariernega centra
  tatjana.ceh-naglic@bb.si
04

Vpis

Vpis v študijsko leto 2020/2021 bo potekal do 30. 9. 2020 v referatu šole B&B v Kranju ali v Ljubljani

V srednješolske programe vpisujemo celo leto.

 

Vpisni in prijavni roki

Visoka Šola

Prijavni roki

1.    rok od 12. 2. 2020 do 10. 7. 2020,
2.    rok od 18. 7. 2020 do 29. 9. 2020.

Prijave preko portala eVŠ.

Vpisni roki

Vabilo k vpisu prejmejo študenti po prijavi.

 

Višja šola

Prijavni roki:

1. rok od 12. 2. 2019 do 18. 3. 2019,
2. rok od 26. 8. 2019 do 30. 8. 2019

Prijave preko višješolske prijavne službe.

 

Vpisni roki:

Vabilo k vpisu prejmejo študenti po prijavi.

 

Informativno mesto in informativni dnevi

za vse srednješolske, višješolske in visokošolski program:

Ljubljana (Letališka cesta 16 a),
-    četrtek, 10. 9. 2020, ob 16.30

Kranj (Ljubljanska cesta 30), 
-    četrtek, 10. 9. 2020, ob 16.30

Informacije o študijskem programu lahko dobite vsak delovni dan osebno v sprejemni pisarni šole v Kranju in Ljubljani, preko telefona in elektronske pošte.