Kontakt

Predmet razpisa

PREDMET RAZPISA

V okviru programa Erasmus+, ključna aktivnost 1, Visoka šola za trajnostni razvoj, razpisuje v študijskem letu 2023/2024 razpis za izmenjavo pedagoškega in nepedagoškega osebja v tujini, in sicer:

  • 1 mesto - mobilnost osebja za namen poučevanja;
  • 1 mesto - mobilnost osebja za namen usposabljanja:

Na razpis za poučevanje in usposabljanje se lahko prijavijo posamezniki, ki delajo oziroma so v delovnem razmerju z visokošolskim zavodom Visoka šola za trajnostni razvoj, nosilcem EUC;

Aktivnosti udeležencev lahko trajajo od 2 dni do 2 mesecev, pri čemer čas potovanja ni vštet v trajanje mobilnosti (dnevom mobilnosti se doda največ 2 dni za povratno pot). Obvezni del mobilnosti učnega osebja je izvedba najmanj 8 ur poučevanja na teden.

Sodelujoče države, kjer lahko v okviru Erasmus+ programa poteka mobilnost, so vse članice Evropske unije, Velika Britanja, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Severna Makedonija, Turčija in Srbija.

Postopek

Za sam izbor kandidatov se bo ustanovila posebna Erasmus komisija, ki jo bodo sestavljali Erasmus koordinator, ravnateljica višje strokovne šole in direktor podjetja B&B.  

Vse prejete vloge bo komisija proučila in izbrala potencialne kandidate, ki po vnaprej znanih merilih dosegajo najvišjo oceno. Merila za izbor kandidatov bodo naslednja:

  • doprinos mobilnosti k osebnostnemu razvoju kandidata,
  • doprinos mobilnosti k zastavljeni strategiji internacionalizacije Visoke šole za trajnostni razvoj,
  • znanje tujega jezika,
  • praktične izkušnje.
     

Končni izbor kandidata bo opravljen na podlagi individualnega razgovora. Vsi prijavljeni kandidati bodo o izboru obveščeni po elektronski pošti, v roku 14 dni po zaključku razpisa.  

Pritožbeni organ

Za vse pritožbe v postopku izvedbe nabora ali mobilnosti same je odgovoren Upravni odbor Višje strokovne šole. Pritožba se pošlje preko elektronske pošte na referat@bb.si ali odda osebno v referatu šole. O pritožbi bo odločal Upravni odbor v roku 14. dni od prejema pritožbe. Pritožba mora biti obrazložena.

Dotacija

Erasmus finančna  dotacija kandidatu pomaga kriti stroške potovanja in bivanja.

Višina ERASMUS dotacije za mobilnost predavateljev in zaposlenih v tujini je odvisno od države gostiteljice in trajanja mobilnosti:

Dežela gostiteljica Znesek
Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, Švedska, Velika Britanija, Lihtenštajn, Norveška 180 €/dan
Avstrija, Belgija, Nemčija, Francija, Italija, Grčija, Španija, Ciper, Nizozemska, Malta, Portugalska 160 €/dan
Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Severna Makedonija, Turčija, Srbija 140 €/dan

Pot

Pri izračunu (najvišje) dotacije za pot se uporabi kalkulator razdalj (zračna linija).

Razdalja potovanja Znesek
Med 10 in 99 KM: 20 € na udeleženca
Med 100 in 499 KM: 180 € na udeleženca
Med 500 in 1999 KM: 275 € na udeleženca
Med 2000 in 2999 KM: 360 € na udeleženca
Med 3000 in 3999 KM: 530 € na udeleženca
Med 4000 in 7999 KM: 820 € na udeleženca
8000 KM in več 1500 € na udeleženca

Prijava

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da oddate prijavo v referat visoke šole v Ljubljani ali Kranju. Poleg prijavnega obrazca naj bodo priložene zahtevane priloge:

Razpis je odprt do porabe sredstev.

Dodatne informacije lahko dobite na spletnem naslovu Erasmus+ ali v referatu visoke šole v Ljubljani ali Kranju.

Kontakt

Pri vas na faksu ni bilo tako?