Kontakt

Splošni pogoji najema predavalnic

1. Uvodno določilo

Dvorane je mogoče najeti za izobraževalne, predstavitvene, družabne in druge dogodke. Pri tem je najemnik dolžan spoštovati navedeno omejitev števila udeležencev zaradi zagotavljanja njihove varnosti ter zagotoviti rabo prostorov v okviru namena najema.

Dolgoročni najem (1 mesec ali več) je mogoč le v dopoldanskem času. Ob sobotah, nedeljah in praznikih je prav tako možen le celodnevni najem.

Dogovori izven Splošnih pogojev so dopustni v kolikor ne ogrožajo varnosti oseb in objektov, veljajo pa, v kolikor so potrjeni v pisni obliki.

2. Cene najema predavalnic

Cena najema dvoran se določi po veljavnem ceniku B&B izobraževanja in usposabljanja d.o.o. za najem prostorov ali po posebnem dogovoru med in najemnikom. Ob sobotah, nedeljah in praznikih je cena najema 20% višja od cene najema med delavnikom.

V ceno najema prostorov ni vključen 22% DDV.

3. Gostinske storitve

Dovoljena je izvedba pogostitev. Ob predhodnem dogovoru pogostitev lahko organizira tudi podjetje B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o. Prepovedan je vnos prehrambenih izdelkov in pijač brez predhodnega soglasja. Dovoljeno je koriščenje "vending" naprav s prehrambenimi izdelki, ki so nameščeni v lobiju predavalnic.

4. Povzročitev škode

Najemnik v času najema dvorane odgovarja za najeto tehnično opremo. Priporočamo, da postavljanje dodatnih naprav ali elementov v dvorane, potrebnih za izvedbo predavanja oz. srečanja, poteka ob navzočnosti pooblaščene osebe družbe. Najemnik je dolžan povrniti vso škodo, ki jo na najetih prostorih oz. površinah, na drugih prostorih in napravah ter na funkcionalnem zemljišču povzroči on sam ali je nastala ob opravljanju njegove dejavnosti. Sanacijo nastale škode organizira najemodajalec.

5. Zavarovanje

Najemnik je dolžan poskrbeti za ustrezno varovanje vse svoje tehnične opreme, potrebne za izvedbo dogodka.

6. Odpovedni roki

Zavedamo se, da je primeren prostor potrebno rezervirati veliko pred dogodkom, dejanska izvedba dogodka pa je pogosto odvisna od končnega števila prijavljenih udeležencev.

V kolikor stranka enostransko odpove najem po podpisu pogodbe oziroma nakazilu varščine, najemodajalec varščino zadrži. Izjema je odpoved ali prestavitev datuma zaradi višje sile.

V primeru odpovedi najema 24 ur ali manj pred predvidenim terminom, si pridržujemo pravico do izstavitve računa v višini polne cene storitve.

7. Plačilni pogoji

Najemodajalec po zaključku najema izda račun s plačilnim rokom 8 dni. V primeru zamude plačila si najemodajalec pridržuje pravico, da najemniku zaračuna zakonske zamudne obresti.

8. Reklamacije

Reklamacije, predloge, pobude sprejemamo kadarkoli, bomo pa zelo veseli, če nam jih sporočite takoj na mestu.

Prihodnost je v varstvu okolja