Kontakt

Temeljne kompetence – pot do uspeha 2023 – 2029

V okviru projekta Temeljne kompetence – pot do uspeha 2023–2029 so na voljo številni brezplačni programi usposabljanja.

Skupaj s konzorcijskimi partnerji smo bili uspešni na razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje in pridobili finančna sredstva, s katerimi bomo v letih 2024 do 2029 zagotovili številne brezplačne programe za razvoj ključnih kompetenc. 

 

Namen projekta: Povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja za delovanje in odzivanje na tehnološke, demografske in podnebne spremembe v sodobni družbi.

Cilj projekta: Pridobitev in izboljšanje temeljnih kompetenc ter splošne izobraženosti odraslih s pomočjo izvajanja javnoveljavnih programov kot npr. Slovenščina kot drugi in tuji jezik, Začetna integracija priseljencev, digitalna pismenost za odrasle, programi za življenjsko uspešnost, izvajanje 40-urnih neformalnih programov slovenščina za tujce, tečaji tujih jezikov (angleščina, nemščina, španščina…) na ravneh od A1 do B2, programi za krepitev digitalnih kompetenc (uporaba računalniške in digitalne tehnologije za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja (npr.  Word, Excel, internet, e-pošta, e-uprava,  e-zdravje, uporaba pametnih telefonov in drugih digitalnih naprav, družbena omrežja, umetna inteligenca…), programi za osebni razvoj kot so učinkovita komunikacija, skrb za zdravje in dobro počutje, sproščanje in čuječnost, javno nastopanje, finančna pismenost, aktivno državljanstvo, zeleni koraki … Omogočene bodo priprave na izpite iz slovenščine, ter priprava programov glede na potrebe lokalnega okolja.

Ciljna skupina:

  • odrasli, pri čemer bo posebna pozornost namenjena ranljivim skupinam odraslih: nižje izobraženi (srednješolsko izobraževanje – ISCED 3 ali manj);
  • aktivni, ki so stari 55 let ali več (zaposleni in brezposelni), tujci, zaporniki.

Načrtovani kazalniki:  

  • 183 izvedb programov, od tega 30 javnoveljavnih, 
  • vključenih 2196 udeležencev, od tega 360 udeležencev vključenih v javnoveljavni program. 

Trajanje projekta: 13. 10. 2023 do 30. 6. 2029

Vrednost projekta: 1.427.693,50€

 

Izvajalci:

Ljudska univerza Jesenice (prijavitelj in nosilec konzorcija)

B&B izobraževanje in usposabljanje

Razvojna agencija Gorenjske 

Micro Team, PE Kranj


Dejavnosti projekta Temeljne kompetence- pot do uspeha 2023-2029 sofinancirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje RS in Evropska unija.

Varstvo okolja je za vse