Kontakt

V letošnjem maju smo na Visoki šoli za trajnostni razvoj ustanovili raziskovalno skupino. V juniju je Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije izvedla tudi uradni vpis v evidenco raziskovalnih organizacij. Namen raziskovalne skupine je še boljše sodelovanje trikotnika izobraževalna organizacija – gospodarstvo – stroka. Ob tej priložnosti smo raziskovalci na sedežu šole zasadili naše prvo raziskovalno drevo. Želimo si, da bo korenine vrednot pognalo globoko in zelene veje znanja širilo daleč naokoli.

Ob tej priložnosti je vodja raziskovalne skupine mag. Maja Zalokar opozorila na citat William-a Feather-ja:

Izobrazba ni pomnjenje, je vedenje, kje poiskati, kar želiš vedeti, in je vedenje, kako uporabiti novo znanje.

Prav na področju varstva okolja in trajnostnega razvoja je uporaba znanj ter s tem prenos iz raziskovalne dejavnosti v vsakdanje življenje nas vseh, izrednega pomena. Ne le zaradi prihajajočih rodov, kot mnogokrat oddaljeno govorijo o temi varstva okolja.

Gre za jutri.

Preko raziskav bodo generacije bodočih okoljevarstvenikov in okoljevarstvenic stalno poglabljale znanja o okoljskih vedah kot kombinacije humanističnih, družboslovnih, naravoslovnih, tehničnih ved in tako trajnostno upravljale okolje. Področje varstva okolja se razvija in pomembno je, da se študent že v času študija vključuje v raziskovalne dejavnosti. V podjetjih, kjer bodo jutri nastopali kot diplomanti na vodstvene položaje, bo vključevanje raziskav,  načrtovanje in vpeljevanje sodobnih proizvodnih tehnologij izjemnega pomena za kakovost življenja.

Nas vseh.

»Naš modri planet je najbolj čudovito možno naravno okolje. Njegovo življenje je naše življenje, njegova prihodnost je naša prihodnost (Dalajlama)

Avtor: Tatjana Čeh Naglič

Dobimo se na družbenih omrežjih