Kontakt

 

S prvim januarjem letošnjega leta je za komercialne prevoze k našim severnim sosedom potrebne kar nekaj dodatne dokumentacije, ki mora biti prevedena v nemški jezik.

Tako po 1. 1. 2017 za dostavo blaga in prevoz oseb k severnim sosedom ne le s tovornim vozilom, ampak tudi z dostavnikom potrebujete kup dokumentacije, na katero so v primeru kabotaže še posebno občutljivi avstrijski nadzorni organi. Po do sedaj znanih zahtevah, ki so še nejasne, težko popolnoma izvedljive in niso dokončne, potrebujete (prevoz blaga):

potrdilo A1 (voznik ga potrebuje za vse države EU + EGP): pridobite ga na območnem uradu ZZZS. Izdan je na evropsko predpisanem obrazcu, zato prevod ni potreben;

ažurno evidenco delovnega časa v nemškem jeziku (razvidno število voznikovih delovnih ur, ki so bile opravljene na ozemlju Avstrije);

delovno pogodbo v nemškem jeziku, aneks k delovni pogodbi v nemškem jeziku (voznik z s. p.-jem);

pogodbo o najemu vozila ali lizing pogodbo (vpis v prometno dovoljenje ne zadošča);

prijavo ZKO-3: prijava mora biti izvršena pred vstopom vozila v Avstrijo (na dokumentu morajo biti zabeleženi datum, ura in minuta prijave!);

plačilne liste, iz katerih je razvidno, da so bile vozniku obračunane vse delovne ure (razen odmorov) po avstrijskih predpisanih minimalnih tarifah (v nemškem jeziku);

potrdilo o bančnem nakazilu plače na voznikov osebni račun (v prihodnje predvideno tudi dokazilo o izplačanem regresu, božičnici in opravljenih nadurah).

 

Seveda morajo biti evidence usklajene s podatki, razvidnimi s tahografa, in tekoče posodobljene, sicer so glede na velikost prekrška predvidene zelo visoke kazni – tudi do nekaj tisočakov – ob morebitni ponovitvi pa njihova podvojitev, v skrajnih primerih celo prepoved opravljanja voženj v Avstriji.

Vseh navedenih dokumentacij, razen potrdila A1, ne potrebuje le samostojni podjetnik (s. p.), ki je sam lastnik in voznik. Če ima npr. zaposlenega sina ali druge voznike, ti potrebujejo vso dokumentacijo. Nekakšna nelogična izjema so tudi tuja trgovska podjetja, ki imajo poleg Avstrije tudi v Sloveniji registrirane podružnice in vozijo tovor za lastne potrebe, sicer pa prevoz blaga ni njihova primarna dejavnost (npr. Hofer, Lidl…).

 

Za tranzit čez Avstrijo (brez naklada oz. razklada na ozemlju Republike Avstrije) ta dokumentacija ni potrebna. 

Avtor: Boštjan Paušer

Oznake: Avstrija prevozi prevozniška dokumentacija usposabljanja
Dobimo se na družbenih omrežjih