Kontakt

Danes se veliko govori o poklicih prihodnosti – posebej v povezavi z odločanjem za izobraževanje oziroma pri izbiri izobraževalnega programa.

Ali bo pravi zame? Bom izobraževanju ob delu kos? Bo, ko ga zaključim, še vedno omogočal zaposlitev?

Kaj je poklic prihodnosti?

Ali sploh vemo, kaj bodo delodajalci potrebovali čez pet in kaj čez deset let?

Ta in še številna druga vprašanja prejemamo vsakodnevno v našem svetovalnem centru.

Nanje ni preprostih odgovorov. Na odločitev za določen program, pa tudi za način študija, vplivajo posameznikove predstave o študiju, izkušnje, raznolikost interesov, napovedi in druge okoliščine. Odreči se delu svojega prostega časa, razumljivo, tudi ni enostavno.

Delodajalci navajajo*, da pri kandidatih za zaposlitev, takoj za ustreznimi izkušnjami, najpogosteje pogrešajo ustrezno izobrazbo, sledi pomanjkanje poklicno specifičnih znanj. Prav tako opozarjajo na (ne)ustrezen odnos do strank. Iščejo timsko naravnanost, sposobnost za reševanje problemov in organizacijske sposobnosti.

Šola BB se kot sodobno izobraževalno središče hitro prilagaja spremembam v gospodarstvu in na trgu dela. V sodelovanju z delodajalci razvijamo nov model načrtovanja kariere in nove študijske programe. Postajamo pomemben povezovalni člen med učečimi se posamezniki in sodobnim gospodarstvom. To je naša vizija.

Poklici prihodnosti ali strah pred »roboti«

Mnogokrat se v pogovore o prihodnosti prikrade strah pred »roboti«, ki bodo »ukradli« naša delovna mesta. Verjamem, da je skrb povsem odveč. Na področju reševanja kompleksnih izzivov, pri vodenju ter iskanju rešitev v naboru predlogov, je človek, s sposobnostjo učinkovite komunikacije in s pogajalskimi veščinami, nenadomestljiv. Ne gre le za specifična znanja, ki jih je potrebno pridobiti – ta so danes resnično oddaljena le klik. Na podlagi pridobljenih znanj se je potrebno v specifičnih okoliščinah odločati, ponovno presojati in se prilagajati. To so kompetence, ki jih razvijamo v šoli BB in te so pri radovednih posameznikih, ki se zavedajo pomena vseživljenjskega učenja, prenosljive tudi na nova področja, ki jih danes še nihče ne more napovedati. Taki posamezniki so iskani danes, bodo iskani čez pet in tudi čez deset let.

V šoli BB smo specialisti za izobraževanje odraslih. Posluh za tiste, ki so se odločili za študij ob delu, je naše vodilo. To je razlog, da prisotnost na predavanjih ni obvezna. Predavanja potekajo modularno, kar naši študenti posebej pohvalijo. Izvedbi predavanj enega predmeta v celoti sledi izpit in predavanja drugega predmeta. Prav tako študentom omogočamo hitrejše dokončanje študija z razpisom dodatnih izrednih izpitnih rokov v obdobjih, ko to študent želi (nekaterim to bolj ustreza pozimi, drugim poleti). Povezovalni člen študentov, delodajalcev in predavateljev pa sta svetovalni in karierni center, v okviru katerih nudimo brezplačne storitve.

Lepo vabljeni v prihodnost.

 

*Vir: https://www.ess.gov.si/_files/11238/Analiza_Napovednik_zaposlovanja_2018...

Avtor: Tatjana Čeh Naglič

Dobimo se na družbenih omrežjih