Kontakt

Za dvodnevni obisk Agronomske fakultete Univerze v Zagrebu (26. in 27. aprila 2018) sem se odločila zaradi želje po izmenjavi izkušenj med šolama. Prav tako me je zanimalo odkrivanje poti za sodelovanje v študijskem programu in tudi preučitev drugih možnosti za povezovanje. In ni mi bilo žal …

Doživela sem lep sprejem - osebje me je prijazno seznanilo z organizacijo dela. Na razpolago pa sem prejela tudi računalnik in študijski kabinet. Predstavili so mi razvoj fakultete, spremembe skozi čas ter sedanjo organizacijo v obliki zavodov. Obisk je potekal na zavodu, ki ima v rednem študijskem programu Strateško presojo vplivov na okolje in Presojo vplivov na okolje. Predstavili so mi tudi sodelavce oddelka in njihove kvalifikacije. Za to gre posebna zahvala mr. sc. Vesnici Koščak Miočić Stošić, doc. Dr. sc. Sonji Butula, prof. dr. sc. Ines Han Dovedan in izv. Prof. dipl. Ing arh. Stanku Stergaršek.

Natančneje smo pogledali najnovejše raziskovalne naloge, ki jih delajo na Zavodu, s poudarkom na teoretičnih vidikih metodologije za krajino, kot tudi strokovne podlage za presojo krajine  (Valorizacija otoka Korčula) in študijske naloge (seminarska dela) ter organizacijo dela po skupinah. Te tudi našim sosedom prinašajo številne izzive in pedagoške napore.

Izmenjali smo si izkušnje pri izvajanju predmeta Strateške presoje vplivov na okolje in Presoje vplivov na okolje, ter primerjali program. Ugotovila sem, da ima Zagrebška fakulteta več teorije in manj praktičnega dela. Manj ima konkretnih primerov, ki bi jih lahko poučevala ali imela za primer. Je pa res, da razvija metodologije vključevanja krajine v presoje, plane in programe. To je razlog, da jih zanimajo študije primerov in metode poučevanja.

26. in 27. aprila 2018 sem se vključila v delo Fakultete in izvajanje predmeta, ki je potekalo. Predavanja so se udeležili tudi drugi profesorji. Skupaj smo motivirali študente v razredu. Uporabljali smo metodo diskusije in sodelovanje je bilo resnično uspešno. Za ta namen smo združili dva letnika (prvi dan 25 in drugi dan 20) in jim predstavili primere različnih vrst presoj, za katere so pokazali izjemen interes. Študenti so se zanimali tudi za možnosti študija v Sloveniji in za izmenjavo.

Fakulteta za agronomijo je pokazala zanimanje za sodelovanje pri izvajanju študijskega programa za predmet Strateška in projektna presoja vplivov na okolje. Razlog je v aktualnosti tematike in horizontalnem izvajanju - predmet poslušajo študentje različnih fakultet. Na podlagi našega sicer kratkega sodelovanja smo ugotovili, da obstaja obojestranska želja za sodelovanje. Dogovorili smo se, da nadaljujemo s konkretnimi koraki: v letu 2019 nameravamo izvesti izmenjavo enega predavatelja  in enega študenta.

Erasmus je izkušnja, ki je resnično ne gre zamuditi.

Avtor: Vesna Kolar Planinšič

Dobimo se na družbenih omrežjih