Kontakt

Vir: Finance, 17.05.2018, 05:00

Kaj je okoljski menedžer in kakšne naloge opravlja v podjetjih? Koliko jih je? Kakšna je prihodnost tega poklica?

V Sloveniji je po nekaterih ocenah prek 500 oseb, ki opravljajo naloge okoljskega menedžerja.

Na vprašanja o okoljskih menedžerjih so odgovarjali direktorica službe za varstvo okolja pri Gospodarski zbornici Slovenije Janja Leban, direktorica področja varstva okolja ter varnega in zdravega dela v GorenjuVilma Fece, programski vodja vsakoletnega Okoljskega srečanja Financ in predsednik komisije za podelitev okoljskih nagrad Boris Sučić z Instituta Jožefa Stefana ter slovenski nacionalni koordinator za evropske okoljske nagrade EBAE, upokojeni profesor Peter Novak.

Poklic okoljskega menedžerja v industrijskih podjetjih ima svetlo prihodnost, soglašajo sogovorniki. Zakaj?

Okoljske zahteve se vse bolj zaostrujejo, zato ni bojazni, da okoljski menedžer v prihodnje ne bi imel več pomembne vloge v industriji in tudi v javnem sektorju, utemeljuje Fecetova.

Okoljski menedžerji so odločilni pri prepoznavanju okoljskih vidikov poslovanja, zelena podoba podjetja je postala tržna zadeva, resna podjetja primerjajo svoj okoljski odtis, merijo svojo okoljsko učinkovitost in redno spremljajo kazalnike okoljske učinkovitosti, dodaja Sučić.

»To ni položaj za konformiste ali idealiste«

Poklic okoljskega menedžerja je poklic prihodnosti zaradi usmerjenost podjetij v trajnostni razvoj, nizkoogljično družbo in krožno gospodarstvo. Janja Leban, GZS

Zakaj je poklic okoljskega menedžerja poklic prihodnosti, našteva Lebanova: usmerjenost podjetij v trajnostni razvoj, nizkoogljično družbo in krož­no gospodarstvo, pomembnost komuniciranja okoljskih vidikov podjetja, prepletenost dejavnosti z družbenimi in gospodarskimi vidiki.

Poklic zahteva multi- in interdisciplinarno izobrazbo ter nekaj let prakse. Okoljskega menedžerja ni mogoče izobraziti na fakulteti, meni Novak, upokojeni dekan ljubljanske strojne fakultete in novomeške visoke šole za tehnologije in sisteme.

»Za ta poklic so primerni le ljudje, ki obvladajo široka znanja iz naravoslovja, tehnike, ekonomije in družboslovja ter imajo realističen pogled na razvoj družbe. To ni položaj za idealiste ali konformiste,« pravi Novak in dodaja, da podiplomski študij okolja sicer daje nekaj osnov za delovanje okoljskih menedžerjev, vendar »daleč premalo za učinkovito delo v praksi«.

Koliko je v Sloveniji okoljskih menedžerjev

Okoljskega menedžerja imajo v večjih slovenskih podjetjih, na primer v Gorenju, pravi Fecetova, v manjših pa je eden od zaposlenih odgovoren tudi za opravljanje tovrstnih nalog, dodaja Novak.

Del teh nalog opravljajo pooblaščenci za varstvo okolja v podjetjih, ki morajo pridobiti okoljevarstveno dovoljenje po tako imenovani uredbi IED. Fecetova pravi: »Takšnih podjetij je prek 200.«

Pooblaščenca za varstvo okolja mora imeti okoli 250 podjetij, če pa izhajamo iz števila podjetij, ki imajo certifikat sistema ravnanja z okoljem ISO 14001, pa je takšnih podjetij več kot 400, nadaljuje Lebanova.

Zahteve, želje in pobude okoljskih menedžerjev so glavni vir navdiha za raziskovalce, ki iščejo ekoinovacije. Boris Sučić, Institut Jožefa Stefana

Konec leta 2016 je imelo certificiran sistem upravljanja okolja 461 podjetij, Sučić pa predvideva, da ima okoljskega menedžerja vsaj še 20 odstotkov podjetij brez certifikata, zato »se lahko brez težav pogovarjamo o okoli 550 ljudeh«.

Kaj so naloge okoljskega menedžerja

»Okoljski menedžer v industrijskem sektorju opravlja razvojne in operativne naloge iz varstva okolja. Skrbi, da je okoljska strategija del strateških usmeritev podjetja pri razvoju izdelkov in proizvodnih procesov. Poleg tega zastopa podjetje v upravnih postopkih, komunicira z javnostmi, zlasti z zaposlenimi, lokalno skupnostjo, kupci proizvodov ter lastniki podjetja in je skrbnik operativnega izvajanja okoljskih zahtev, kot so ravnanje z odpadki, odpadnimi vodami,« našteva Vilma Fece.

Za ta poklic so primerni le ljudje, ki obvladajo široka znanja iz naravoslovja, tehnike, ekonomije in družboslovja ter imajo realističen pogled na razvoj družbe. Peter Novak, Energotech

Naloge okoljskega menedžerja v industrijskem podjetju so zelo zahtevne, še zlasti če je odgovoren za celotno področje energetike, voda in odpadkov, pravi Novak: »Glavna naloga pa je, da podjetje ne preseže dovoljenih izpustov, da svetuje vodstvu pri operativnih odločitvah in pri razvoju, upoštevaje prihajajoče predpise o okolju v EU in svetu.«

Vir navdiha za raziskovalce

»Okoljski menedžer skrbi za pridobivanje okoljevarstvenih soglasij in okoljevarstvenih dovoljenj, gospodarjenje z odpadki in drugo,« dodaja Sučić in nadaljuje: »Zahteve, želje in pobude okoljskih menedžerjev so glavni vir navdiha za raziskovalce, ki iščejo ekoinovacije.«

Naloge okoljskega menedžerja povzema še Lebanova: »Glavne naloge v industrijskem podjetju so skrb za vključevanje okoljskega vidika v poslovne odločitve podjetja, vpliv na strateške in razvojne odločitve, skrb za preprečevanje obremenjevanja okolja in zmanjševanje vplivov na okolje tako proizvodnih procesov kot tudi izdelkov in storitev ter stalno izboljševanje, skrb za implementacijo okoljskih predpisov in zagotavljanje skladnosti s predpisi, nadzor nad okoljsko uspešnostjo podjetja in tudi komuniciranje z javnostmi z vidika okolja. Naloge in odgovornosti so odvisne od dejavnosti in tudi od velikosti podjetja.«

Dobimo se na družbenih omrežjih