Kontakt

 

V naravi človeka je, da stremi k neprestanemu razvoju, se izpopolnjuje, izrazi svoje potenciale in s tem postane prepoznaven.

POKI


Ena izmed vrednot šole B&B je kakovost našega dela in storitev. Izdelan imamo poslovnik kakovosti, v katerem so zapisane smernice kakovosti in postopki stalnega preverjanja našega dela, v katere vključujemo številne deleženike, ter načini ukrepanja ob ugotovitvah samoevalvacijskih poročil. S tem stremimo k zaključevanju kroga kakovosti in skrbimo za kakovosten potek izobraževanja na naši šoli. Pri svojem delu sledimo smernicam kakovosti NAKVIS (Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu) in POKI (Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje, projekt Andragoškega centra Slovenije). 


Z veseljem se lahko pohvalimo, da smo v mesecu juliju na B&B Višji strokovni šoli ponovno pridobili pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti POKI, ki ga podeljuje Andragoški center Slovenije. S tem smo prepoznani kot izobraževalna organizacija, ki nenehno skrbi za kakovost svojih storitev v izobraževanju odraslih. 


Ta znak je vidni opomnik, da nam je mar. Za vas, ki prihajate do nas in za vse, ki ste stopili iz naše šole z diplomo v roki, nasmehom na obrazu in se še vedno radi vračate. To je naše delo in naše poslanstvo. Vsak dan, za vsakega študenta in vsakič znova.

Avtor:

Oznake: izobraževanje odraslih
Dobimo se na družbenih omrežjih