Kontakt

ODSEVI SOPOTIJ V OBJEKTIVU  DR. DRAGA PAPLERJA

Avtor razstave Odsevi sopotij docent dr. Drago Papler, živi in ustvarja na Mlaki pri Kranju. Zaposlen je v družbi Gorenjske elektrarne, d.o.o., kjer se ukvarja s svetovanjem na področju raziskav, razvoja, kakovosti in upravljanja z energijo. Znan je po javnem ustvarjanju na področju publicistike, urednikovanja in videoustvarjanja. Manj znan je njegov notranji svet, ko zapiše misel, esej, pesem, v objektiv pa ujame odseve življenja, narave in stvaritev.

Kot docent za področje ekonomije in habilitiran znanstveni sodelavec je vključen v pedagoško in raziskovalno delo na višjih, visokih in podiplomskih izobraževalnih programih. Na Visoki šoli za trajnsiotni razvoj BB predava predmeta Ekonomika varstva okolja in Energetika, na Višji strokovni šoli ICES pa predmet Učinkovita raba in obnovljivi viri energije.
Sodeluje v strokovnih združenjih ter kot predavatelj na konferencah, vodi projekte trajnostnega razvoja in sodeluje v znanstveno-raziskovalnih projektih.

Kot publicist je v 40 letih objavil več tisoč poljudnih in strokovnih člankov ter televizijskih oddaj. Njegova bibliografija obsega znanstvene in strokovne članke ter dvajset knjig s področja ekonomije, elektroenergetike, obnovljivih virov energije, trajnostnega razvoja in domoznanstva.

Ustvarja filmska in fotografska dela. Pripravil je več projekcij in razstav s tematskimi ciklusi. Kot publicist je v 40 letih objavil več tisoč poljudnih in strokovnih člankov ter televizijskih oddaj. Njegova bibliografija obsega znanstvene in strokovne članke ter dvajset knjig s področja ekonomije, elektroenergetike, obnovljivih virov energije, trajnostnega razvoja in domoznanstva.

Kot avtor obeležuje 40 let domoznanskih, medijskih, strokovno-znanstvenih in umetniških sopotij, ki se prepletajo v sinergijo.

RAZSTAVA

V razstavnih prostorih izobraževalnega centra B&B na Ljubljanski cesti 30 na Laborah v Kranju bo v torek, 5. februarja 2019 ob 19. uri odprta fotografska razstava Odsevi sopotij avtorja dr. Draga Paplerja. Ob odprtju bo izbor njegovih pesmi interpretirala Ana Peklenik.

Avtor pri fotografskem beleženju vidnega sveta pogosto povezuje dokumentarno komponento z razpoloženjsko ubranostjo.

Magično moč išče v najrazličnejših svetlobnih efektih od jutranejega svita do večerne zarje, kjer motivi dobivajo različne barvne odtenke. Svetloba je odsev sonca, barva morja je odsev neba, zelena reka je odsev gozda, motiv je odsev pogleda, pravi v pesmi Odsev, po kateri je razstava dobila naslov.
Med motivi narave so: čebela kot simbol življenja, ledeni prišlek na češnjevem cvetu, smaragdni odsevi v morski špilji, zlate stene ob morju, kristalno jezero, slap v steni, viharnik, novoletno jutro, krilo na svodu, svit jutra, sončni zaton, laboda, naša muca, galebi, ki se letijo med nebom in morjem ....

Njegov pogled izraža nenehno iskanje v energetski dvopolnosti plusa in minusa, naše narave in vtisov, impresij, ki jih doživlja. Energije ni moč slikati, ker je nevidna, zato jo je ponazoril z naravno kompozicijo – sonca in močnostnih elektrotehničnih naprav kot tudi imenujemo elektroenergetiko. Sončni vzhodi ob daljnovodih in razdelilnih transformatorskih postajah, detajli naprav, sevanje, prodor in razkroj luči – so tipični ujeti delčki trenutkov, ko je narava dopustila tudi ponazoritev energije skozi objektiv. Dr. Drago Papler v sebi prepleta notranje nevidne elementarne sile – “elektrončke”, ki mu dajemo nenehni izziv in polet med energetiko in znanostjo, med publicistiko in umetnostjo, med pedagogiko in mentorstvom, med ustvarjanjem in ljubeznijo.

Kot sopotnik dogodkov medijskega sveta, je našel navdih in inspiracijo v motivih utrinkov svetlobe, sonca, sevanja in energije, ki jih jih ujel v objektiv fotoaparata in izrazil z razpoloženjsko prispodobo z mirujočimi slikami. Takrat se mu hitro gibajoči svet ustavi in odseve ujame v objektiv.

Pravi, da so kultura in umetnost, beseda in slika, interpretacija in izražanje, povezane sopomenke, ki jih v življenju udejanjamo in živimo. Izražanje nas krepi v zavesti in bogati. Sporočilnost in pomen del posredujemo v svet, delimo med sopotnike.

Ustvarjanje je njegovo notranje izpovedovanje in izražanje misli, ki ga tarejo, zaposlujejo in dajejo zadovoljstvo. Želja vsakega ustvarjalca je, da svoja dela objavi, na razstavi pokaže na ogled in v oceno opazovalcev.

Vabljeni k ogledu!

Dobimo se na družbenih omrežjih