Kontakt

 

Seminar, namenjen izključno obravnavi vprašanj udeležencev o nejasnostih, ki se pojavljajo v praksi.

19. 1. 2023, od 9.00 do 12.00 ure, preko spleta.

 

29.10.2022 je v veljavo stopil ZCes-2, ki prinaša kar nekaj novosti. Na papirju je vse jasno, v praksi pa se pojavljajo vprašanja glede specifičnih situacij, s katerimi se soočate upravljavci in vzdrževalci  cest ter odgovorni za prometno varnost in investitorji na javnih in občinskih cestah.

Seminar je namenjen izključno obravnavi vprašanj, ki jih lahko pošljete vnaprej ali jih zastavite na seminarju.

Strokovnjak, g. Drago Bregar z Ministrstva za infrastrukturo (Direktorat za kopenski promet) bo v treh urah odgovarjal na aktualna vprašanja in dileme, ki se pojavljajo v zvezi z izvajanjem novega Zakona o cestah.

Prijavite se, ob prijavi posredujte vaša vprašanja in poslušajte odgovore z udobja vašega delovnega mesta. Seminar bo potekal on-line, omogočena pa bo tudi razprava in zastavljanje dodatnih vprašanj.

Vabljeni k udeležbi na 3-urnem on-line seminarju, na katerem boste dobili odgovore na vaša vprašanja.

Ključne spremembe in novosti, ki jih prinaša ZCes-2:

Na področju splošnih in skupnih določb zakon prinaša nove in posodobljene rešitve:

 • izrazov, ki izhajajo iz novih zakonskih rešitev,
 • stvarnih pravic, ki jih je mogoče pridobiti na javnih cestah,
 • prepovedi ogrožanja varne uporabe cest,
 • obveznosti v zvezi z odstranjevanjem poškodovanih in pokvarjenih vozil s cest,
 • videonadzora cestnega prometa,
 • katastrskih postopkov za določitev meje cestnega zemljišča,
 • vrst del na podlagi katerih se izvajajo ukrepi na obstoječih cestah in gradnja novih cest,
 • obveznosti lastnikov nepremičnin ob cesti in upravljavcev ostale infrastrukture,
 • največje osne obremenitve vozil in odškodnine, do katere je upravičen upravljavec ceste za preseženo obremenitev,
 • izrednih prevozov, vključno z načinom označevanja vozil, spremstvom, upravnim nadzorstvom in postopkom strokovnega usposabljanja za spremljevalce izrednih prevozov,
 • obveznosti upravljavca ceste zaradi čezmerne obremenitve s hrupom.
 • Na področju regulative državnih cest so posodobljene določbe glede:
 • financiranja državnih cest in državnih kolesarskih povezav,
 • usklajenega projektiranja z drugimi področji gospodarske javne infrastrukture,
 • vzdrževanja državnih cest in razmejitev obveznosti pri vzdrževanju cestne infrastrukture v naseljih,
 • omejevanja uporabe državnih cest, cestne zapore, cestni priključki,
 • prometne signalizacije in poskusne prometne ureditve na državnih cestah,
 • sistema za informiranje in oglaševanje ob državnih cestah.

Na področju občinskih cest zakon regulira:

 • varovalne pasove občinskih cest,
 • preglednost,
 • cestne priključke,
 • prometno ureditev,
 • zapore,
 • omejitev uporabe občinskih cest.

Novost predstavlja tudi implementacija spremenjene EU Uredbe o varnosti cestne infrastrukture ter posodobljene določbe o varnosti predorov ter določbe o razvoju in uporabi ITS in C-ITS.

Spremenjen in posodobljen je obseg inšpekcijskega nadzorstva in splošni inšpekcijski ukrepi, v okviru prehodnih določb pa je med drugimi določbami tudi legalizacija cestnih priključkov, obveznosti odstranjevanja objektov za oglaševanje ter obveznost priprave podzakonskih aktov.

Predavatelj

Drago Bregar, Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet

Kot univerzitetni inženir s področja prometa in inženir s področja geodezije se na Ministrstvu za infrastrukturo zadnjih 15 let ukvarja z resorjem cest, tako na področju sistemske ureditve kakor tudi na področju  njihovega operativnega načrtovanja. Sodeloval je pri pripravi Zakona o cestah (ZCes-1) v letu 2010, kakor tudi pri pripravi novega ZCes-2 v letu 2022. Z njegovega delovnega področja izhajajo tehnični podzakonski predpisi s področja prometne signalizacije, zapor na cestah ter površin za kolesarje. S  tehnično cestno regulativo se ukvarja kot član tehničnega odbora SIST/TC-BIM ter kot član tehničnega odbora za pripravo tehničnih smernic s področja projektiranja cest in prometne varnosti. 

Termin in lokacija

Četrtek, 19. 1. 2022, od 9.00 do 12.00 ure.

Seminar bo potekal prek speta.

Kotizacija

98,00 € + DDV

Kotizacijo je potrebno poravnati vsaj 2 dni pred začetkom seminarja.

Za proračunske uporabnike velja 30 dnevni plačilni rok. Prosimo, da ob prijavi pošljete naročilnico oziroma sporočite, če poslujete brez naročilnice na naslov usposabljanje@bb.si.

Informacije in prijava

E: usposabljanje@bb.si
T: 041 704 497

PRIJAVA 

Dobimo se na družbenih omrežjih