Kontakt

Namen izvedbe strokovne ekskurzije je bil prikazati študentom osnove fizikalnih principov radioaktivnosti, dozimetrije, varstva pred sevanji, radioaktivnih odpadkov in jedrskih reaktorjev, ki smo jih obravnavali na predavanjih, še z bolj praktične perspektive. Ekskurzijo smo začeli z ogledom skladišča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na Reaktorskem centru Podgorica, kjer nam je kontaktna oseba iz Agencije za Radioaktivne Odpadke (ARAO) pripravila krajše predavanje o osnovah skladiščenja radioaktivnih odpadkov in trenutnem stanju radioaktivnih odpadkov v Sloveniji in nam odprla vrata v skladišče, da smo lahko preučili način shranjevanja sodov z odpadki (brez vstopa).

Nadaljevali smo z ogledom raziskovalnega reaktorja TRIGA, ki je bil ob ogledov študentov na polni moči (v delujočem stanju). Na reaktorski ploščadi smo analizirali sestavo sredice rektorja in utemeljili način delovanja jedrskega reaktorja prek verižne cepitve urana. Reaktor TRIGA smo analizirali tudi s tehničnega vidika, si pogledali njegovo sestavo in obsevalne kanale, ki se uporabljajo v raziskovalne namene. V kleti pod sredico smo razložili delovanje pnevmatske pošte, ki služi pošiljanju vzorcev za aktivacijo v delujočo sredico reaktorja. Preverili smo tudi, da v bazenu za izrabljeno gorivo trenutno ni nobenega izrabljenega gorivnega elementa reaktorja TRIGA (visoko radioaktivni odpadki), ker so jih konec 90. let prejšnjega stoletja v celoti odpeljali ameriški partnerji.

Zadnji del ekskurzije je bil izveden na Izobraževalnem centru za jedrsko tehnologijo(ICJT), kjer smo izvedli laboratorijske poskuse o radioaktivnosti in si ogledali razstavo o jedrski tehnologiji. Laboratorijski poskusi, ki smo jih izvedli, so vsebovali demonstracijo vsebnosti plina radona v kleteh, pri čemer so s pomočjo naelektrenega balona in filtracije papirja z ročnim sesalnikom na majhnem eksponatu nabrali veliko trdnih radioaktivnih atomov potomcev plina radona. S pomočjo treh šibkih šolskih radioaktivnih virov sevalcev alfa, beta in gama smo demonstrirali glavne lastnosti posameznih tipov sevanj in hkrati ponovili osnove ščitenja pred sevanjem. Demonstrirali smo tudi t. i. meglično celico, ki služi vizualnemu zaznavanju interakcije med sevanjem in snovjo v človekovi okolici in na ta način ponovi osnove sodelovanja različnih tipov radioaktivnega sevanja in snovi.

Laboratorijski del smo zaključili s prikazom segrevanja in zadrževanja plazme, kar smo dosegli s plutastim podstavkom, grafitno palčko, ki služi kot vir plazemskih delcev, zaščitno stekleno čašo in mikrovalovno pečico – demonstracija je del razlage principa delovanja fuzije, zlivanja delcev, in možnosti njene uporabe v energetske namene. Nato smo se sprehodili skozi razstavo o jedrski tehnologiji, kjer smo se pogovarjali o principih delovanja jedrskih elektrarn, specifično Nuklearne elektrarne Krško, delovanja konceptov fuzijskih elektrarn in si pogledali še modele odlagališč jedrskih odpadkov v drugih, na tem področju naprednejših držav (Finska, Švedska, Francija), ki imajo veliko izkušenj z gradnjo stalnih podzemnih in površinskih odlagališč nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Strokovno ekskurzijo smo zaključili s splošnejšo debato o okoljevarstvenih vidikih jedrske energije in radioaktivnih odpadkov in ponovitvijo ključnih dejstev s predavanj pred izpitom.

Dobimo se na družbenih omrežjih