Inženir elektroenergetike

Zakaj študij elektroenergetike?

Študij elektroenergetike je prava izbira zate, če se želiš naučiti:

 • spremljati razvojne trende v tehnologijah in materialih,
 • načrtovati in uvajati tehnološke procese in postopke,
 • načrtovati vzdrževanja in popravila v elektroenergetiki,
 • izdelati plan izvedbe projektne naloge ali projekta,
 • izvajati meritve v elektroenergetiki in nastavlja relejno zaščito,
 • nadzirati obratovalno stanje naprav elektroenergetskega objekta,
 • upravljati elektroenergetske naprave iz centra vodenja ter izvaja stikalne manipulacije,
 • projektirati elektroenergetske instalacije in objekte,
 • nadzirati izgradnjo instalacij in objektov, voditi oddelek, službo ali izmeno na področju elektroenergetike.

Program

Strokovni naziv inženir/inženirka elektroenergetike
Lokacija Ljubljana, online
Stopnja izobrazbe VI/1 (SOK 6, EOK 5)

 

Izvedba

 

Trajanje študija: 2 leti

Izvedba študijskega programa poteka v živo v Ljubljani, ter preko spleta.

Študij temelji na združevanju znanja s praktičnim delom.

 

Predmetnik

Višješolski strokovni program elektroenergetika je sodoben izobraževalni program, ki poleg strokovnih posreduje tudi splošna znanja in diplomantom pomaga razvijati tako strokovne kot splošne kompetence.

Med strokovnimi kompetencami so pomembna predvsem znanja, povezana z obnovljivimi viri in učinkovito rabo energije, med splošnimi pa komunikacija, tuji jezik in ekonomika.

Tehniška matematika 3 ETCS
Osnove elektrotehnike 4 ETCS
Uporabna mehanika, hidrodinamika in termodinamika 7 ETCS
Strokovna terminologija v tujem jeziku 5 ETCS
Poslovno komuniciranje in vodenje 6 ETCS
Računalništvo in informatika 6 ETCS
Praktično izobraževanje - Poslovne komunikacije 3 ETCS
Varovanje okolja in varstvo pri delu 5 ETCS
Praktično izobraževanje - Varnost in varovanje okolja 3 ETCS
Električne meritve 5 ETCS
Krmilja in regulacije 6 ETCS
Praktično izobraževanje - Avtomatika in meritve v elektroenergetiki 7 ETCS
Ekonomika in menedžment podjetja 6 ETCS
Praktično izobraževanje - Osnove ekonomije 3 ETCS
Tehniški predpisi in projektiranje 6 ETCS
Praktično izobraževanje - Projektiranje 3 ETCS
Elementi elektroenergetskih sistemov 9 ETCS
Vodenje obratovanja elektroenergetskih sistemov 7 ETCS
Praktično izobraževanje - Elektroenergetika 3 ETCS
Zaščita elektroenergetskih sitemov 5 ETCS
Učinkovita raba in obnovljivi viri energije 5 ETCS
Praktično izobraževanje - Zaščita in učinkovitost v elektroenergetiki 3 ETCS
Zaščita elektroenergetskih sitemov 5 ETCS
Sodobne električne inštalacije 5 ETCS
Praktično izobraževanje - Instalacije in zaščita v elektroenergetiki 3 ETCS
Učinkovita raba in obnovljivi viri energije 5 ETCS
Sodobne električne inštalacije 5 ETCS
Praktično izobraževanje - Elektroenergetska učinkovitost in električne inštalacije 3 ETCS
Diplomsko delo 5 ETCS
Prosto izbirni predmet 5 ETCS

Zaposlitev

Zaradi investicij v elektroenergetsko infrastrukturo, prehodov na obnovljive vire energije in optimiziranja energetske učinkovitosti, se inženirji elektroenergetike uvrščajo med iskane kadre

Pridobljena znanja lahko izkoristiš pri delu vzdrževanja in popravil v elektroenergetiki, izdelavi plana izvedbe projekta, pri izvajanju meritev v elektroenergetiki in nastavljanju relejne zaščite, nadzoru obratovalnega stanja naprav elektroenergetskih objektov, pri projektiranju manj zahtevnih elektroenergetskih instalacij in objektov, kot vodja oddelkov, služb ali izmen na področju elektroenergetike.

Inženirji elektroenergetike so zelo iskani v različnih panogah:

 • Energetska podjetja: ukvarjajo se s proizvodnjo, prenosom, distribucijo in prodajo električne energije. Delo vključuje tudi  načrtovanje, izgradnjo, vzdrževanje in upravljanje elektroenergetskih sistemov.
 • Podjetja, kjer proizvajajo elektroenergetsko opremo (transpormatorji, stikala, kabli, generatorji ...): delo obsega načrtovanje, razvoj, testiranje in proizvodnjo elektroenergetske opreme.
 • Javni sektor: ukvarjajo se z regulacijo energetskega sektorja, varstvom okolja in energetsko učinkovitostjo. 
 • Raziskovalne institucije: ukvarjajo se z razvojem novih tehnologij. 
 • Svetovalna podjetja: svetujejo energetskim podjetjem, vladam in drugim organizacijam o energetskih vprašanjih. Analizirajo energetske trge, svetujejo o investicijah in razvoju energetskih strategij.

Informativni dnevi

Informativni dnevi za vpis v študijsko leto 2024/25 bodo potekali:

 • 25. januar ob 16.30
 • 16. februar ob 16.00
 • 17. februar ob 10.00
 • 13. junij ob 16.30
 • 5. september ob 16.30

PRIJAVI SE

 

Želiš izvedeti več o programu in se prepričati, da je to prava smer zate?

Prijavi se na brezplačni osebni posvet brez obveznosti, na katerem bomo odgovorili na vsa vprašanja glede študija.

ŽELIM BREZPLAČNI POSVET

Cenik

Vpis

Vpisi v študijsko leto 2024/25 bodo potekali do 9. oktobra 2024 oz. do zapolnitve prostih mest. 

Oddaj informativno prijavo že danes in si zagotovi obveščanje o vseh pomembnih datumih, povezanih z vpisom.

 

Priznavanje izpitov

Priznamo vsebine, opravljene na drugi višji ali visoki šoli in temu primerno prilagodimo višino šolnine.

Dobra novica za vse z delovnimi izkušnjami - priznamo tudi vsebine in dosežke, pridobljene z delom.

Oddaj informativno prijavo in preveri možnosti za priznavanje že opravljenih izpitov.

ODDAJ INFORMATIVNO PRIJAVO

Pogosta vprašanja

Šolnina vključuje:

 • vpisnino
 • osebni izobraževalni načrt
 • karierno svetovanje
 • e-gradivo
 • predavanja in vaje
 • trikratno možnost opravljanja vsakega izpita
 • dostop do e-učilnic
 • Microsoft Office 365
 • članstvo v knjižnici
 • študentsko izkaznico

Uspešno opravljeni izpiti na drugi šoli se lahko priznajo:

 • če niso starejši od 10 let,
 • so opravljeni na isti stopnji izobrazbe na katero se vpisuješ in
 • so vsebinsko enaki ali vsaj podobni.

Izpiti se lahko priznajo v celoti ali delno.

Predavanja potekajo v popoldanskem času do 3x tedensko po tri ali štiri pedagoške ure.

Predavanje lahko spremljaš v živo ali si posnetek predavanja ogledaš v času, ki ustreza tebi.

V spletni učilnici lahko enostavno klepetaš s sošolci in predavatelji, pregleduješ vsebine in gradivo, oddajaš naloge in spremljaš svoj napredek.

Več o online študiju


Za vpis potrebuješ:

 • spričevalo zaključenega zadnjega in predzadnjega letnika srednje šole,
 • zaključno ali maturitetno spričevalo,
 • osebni dokument in
 • dve fotografiji.

Vsi vpisni obrazci te čakajo v referatu šole.

Vse o vpisu

Za vpis v višjo strokovno šolo najprej oddaš prijavo za vpis. Prijave potekajo preko Višješolske prijavne službe in so elektronske.

 • Prva prijava poteka od konca februarja do sredine marca.
 • Druga prijava poteka zadnji teden avgusta.

Na podlagi oddane prijave te izbrana višja šola povabi na vpis. Zadnji rok za vpis je 30. 9.

Oddaj prijavo

Informativni dnevi potekajo januarja, februarja, junija in septembra.

Ker se zavedamo, da je tvoj čas dragocen in imaš morda ravno v terminu informativnih dni druge obveznosti, ti nudimo možnost individualnega osebnega posveta v terminu po lastni izbiri > Želim osebni posvet.

Termini informativni dni

Izvajamo študij prilagojen odraslim zaposlenim osebam, zato predavanja potekajo dvakrat do trikrat tedensko v popoldanskih urah. Predavanja potekajo modularno, kar pomeni, da na enkrat poslušaš en predmet, ko se ta zaključi z izpitom, pričneš z drugim.

Prisotnost na predavanjih ni obvezna in se ne beleži.

Če želiš študij zaključit predčasno, lahko opravljaš izpite vnaprej.

Lahko opravljaš izpite višjega letnika s študenti tega letnika ali se v referatu šole dogovoriš za izredni izpitni rok. V vsakem primeru smo tukaj zato, da ti pomagamo čim doseči zastavljene cilje čim prej.

Šolnino za letnik lahko plačaš na več načinov:

 1. V enkratnem znesku skupaj z vpisnino ali najprej plačaš vpisnino, naslednji mesec pa šolnino v enem obroku.
 2. Nudimo tudi možnost plačila na do 10 obrokov. Obroki se plačujejo preko položnic, ki jih prejemaš mesečno.

Upoštevamo pa tudi tvoje želje in finančne zmogljivosti, dogovorimo se lahko tudi za drugačen, tebi ustreznejši način plačila.

Poglej cenik

Večino predavanj poteka preko MS Teams. Prva predavanja in vaje se izvajajo v predavalnicah. Prav tako tudi izpiti.

Predavatelji so strokovnjaki, ki:

 • vodijo različne sektorje na ministrstvih,
 • so vodje večjih podjetij, tako javnih kot zasebnih,
 • imajo bogate predavateljske in podjetniške izkušnje v domačem in mednarodnem okolju.

Predavanja so obogatena z modernimi tehnikami in metodami dela. Večkrat nas obiščejo tudi gostujoči predavatelji. So mentorji, naravnani k reševanju problemov. Z veseljem sprejmejo skupine študentov v svojem delovnem okolju in organizirajo študijske ekskurzije.

Seveda. B&B Višja strokovna šola je nosilec ECHE listine v okviru projekta Erasmus+. To nam omogoča, da lahko delno ali v celoti sofinanciramo različne mobilnosti v državah EU.

Več o Erasmus-u

Inženir logistike

 • logistični centri,
 • v vseh organizacijah, kjer poteka skladiščenje, transport, proces
 • nabave in proizvodnje,
 • izvajanje del s področja varnosti pri delu in uveljavljanja pravic iz
 • škodnega dogodka,
 • skrb za brezhibno delovanje delovnih sredstev,
 • dela povezana s prometno infrastrukturo in javnim transportom,
 • sodelovanje v carinskih postopkih


Inženir strojništva

 • strokovnjak v podjetjih, ki se ukvarjajo z izdelavo izdelkov
 • energetskih sistemov, avtomatizacijo proizvodnih procesov,
 • vzdrževalnimi deli na strojih, napravah in energetskih sistemih,
 • upravljanje lahko zmogljivih računalniških in mehanskih sistemov,
 • razvijanje strojne in programske opreme,
 • konstruiranje, načrtovanje ekspertnih sistemov,
 • vodenje in nadzorovanje proizvodnih procesov,
 • sodelovanje pri izdelavi tehnične in tehnološke dokumentacije,
 • vodenje projektov


Inženir elektroenergetike

 • vzdrževanja in popravila v elektroenergetiki
 • planiranje elektroenergetskih projektov
 • nastavljanje relejne razlike
 • nadzor izgradenj manj zahtevnih instalacij
 • vodja oddelkov, služb ali izmen na področju elektroenergetike


Ekonomist

 • zasebna in javna podjetja, organizacije ter zavodi
 • finančno poslovanje
 • trženje
 • organizacija in menedžment
 • prodaja
 • analitika
 • komerciala

   

  Imaš še kakšno vprašanje na katero nismo odgovorili?

  Kontaktiraj nas ali se naroči na individualni osebni posvet.

  ŽELIM OSEBNI POSVET

   

  Kontakt in informacije

  contacts/BB-PORT-010-copy-2
  Nina Lanjšček
  contacts/BB-PORT-039-copy-2
  Barbara Zakotnik-Dokl
  MV

  Zaupajo nam