Kontakt

1. Čisto okolje

Čisto okolje je bistvenega pomena za zdravo življenje. Radi imamo neokrnjeno naravo in jo izkoriščamo za športne aktivnosti.

2. Onesnaženost

Če zanj ne bomo skrbeli – bo postalo onesnaženo in vse to bo vplivalo na naše počutje in zdravje.

3. Stabilno vreme

Želimo si stabilno vreme in štiri letne čase.

4. Brezplačna voda

Želimo si biotsko raznovrstnost, kvalitetno hrano, pitno vodo, čist zrak - vse to zaenkrat še brezplačno. Ne maramo ustekleničene vode, velike količine odpadkov, smoga v ozračju, pozidana kmetijska zemljišča, smeti ob cestah in ob poteh.

5. Prihodnje generacije

Vse to želimo tudi našim vnukom, čeprav število ljudi na našem planetu hitro narašča.

6. Zemlja je naš dom

Ker je Zemlja naš dom in si želimo, da bi vsaj taka, z vsemi dobrinami, ostala, je prav, da pridobimo znanja s področja varstva okolja.

7. Upravljanje z okoljem

Prav je, da se ukvarjamo z raziskovanjem vplivov na okolje, še bolj potrebno pa je, da okolje tudi razumemo, predvsem, da znamo upravljati z njim.

8. Poklicni izziv

Veščine in znanja s področja varovanja okolja lahko pridobimo s študijem na B&B Visoki šoli za trajnostni razvoj. S področja trajnostnega razvoja okoljske politike - energetike, ravnanja z odpadki, komunalne dejavnosti, trajnostnega prometa, spremljanja, upravljanja, poznavanja okoljskih sistemov, prostorskega načrtovanja, varstva tal, zraka in vod, gozdarstva, kmetijstva in ekološkega turizma so gospodarske panoge, v katere se vlaga dodatna skrb in pozornost. Več ko proizvedemo in odvržemo, več moramo vrniti v okolje; bolj ko vplivamo na okolje, več napak iz preteklosti moramo odpraviti. Bolj ko smo okoljsko urejeni, več ugleda imamo. Varstvo okolja predstavlja poklicni izziv. S pridobljenim strokovnim znanjem bomo razumeli temeljne probleme trajnostnega razvoja in v tem kontekstu še posebej problematiko varstva okolja ter razvili sposobnost raziskovanja in odgovarjanja na vedno bolj zapletena razvojna vprašanja družbe.

9. Poklic prihodnosti

Število podjetij v panogah, ki imajo vpliv na okolje, narašča, zato se povečuje potreba po zaposlovanju na tem področju. Zaradi vse večjega števila delovnih mest, povezanih z varstvom okolja, to področje predstavlja tudi odlično priložnost za zaposlitev ali napredovanje na delovnem mestu.

10. Praktične izkušnje, dopolnitev znanj in kompetenc

Študij varstva okolja je primeren za vse, ki nam delovna področja, povezana z varovanjem okolja in vplivi nanj, predstavljajo izziv. Vsem, ki ne prihajamo iz delovnih sredin, povezanih z varstvom okolja, bo B&B visoka šola skušala zagotoviti čim več praktičnih izkušenj na delovnih področjih, ki jih diplomant varstva okolja mora poznati. Kdor pa na področju varstva že dela, pa študij predstavlja dopolnitev praktičnih znanj, ki nam dajejo dodatne kompetence na delovnem mestu.

Avtor: Maja Zalokar

Dobimo se na družbenih omrežjih