Kontakt

»Kako naj se znebim treme pred zagovorom? Ali lahko kaj spijem?«

Lahko. Vodo ali drugo brezalkoholno pijačo, vendar v zmernih količinah, da ne bo težav. Trema je pozitivna; pomaga nam, da se osredotočimo na nastop in torej lahko zagovor opravimo po svojih najboljših močeh. Bistveno je, da k zagovoru pristopimo strokovno, ne da kažemo svoje sposobnosti nastopanja.

»Naredil bom 30 minut predstavitve, da bo komisiji zmanjkalo časa za vprašanja.«

Odsvetujemo. Na zagovoru je predvidenih približno 10 minut za študentovo predstavitev. Na začetku predsednik komisije zbrane nagovori, sledi kratek mentorjev uvod s predstavitvijo sodelovanja s študentom. Predolgo diplomantovo predstavitev prekinemo najprej z opozorilom, potem mu vzamemo besedo. Vprašanja komisije torej pridejo v vsakem primeru. Ne le to, z odgovori na vprašanja diplomant dokaže, da temo obvlada in je samostojen pri zagovarjanju stališč.

»Napisal sem diplomsko nalogo, a mi pomagate izbrat mentorja?«

Ne. Mi pomagamo izbrati mentorja, ko se odločite, kaj boste pisali in je še čas, da vam nekdo od naših predavateljev, strokovnjakov z različnih področij, pomaga tudi pri načrtovanju naloge in ne le pri končnih popravkih. Ko je naloga napisana, je zelo nerodno s študentom razpravljati o tem, kaj naj spremeni oziroma mu naročiti, naj briše besedilo, s katerim se je morda mučil tedne. Pravi vrstni red je torej sledeč.

Izbira teme, ki vas zanima in veste, da obstaja rešljiv problem.
Odločitev o mentorju (ob pomoči BB).
Priprava dokumentov – dispozicije in prijave teme.
Ko se z mentorjem dogovorita o podrobnostih, oddaste dispozicijo in prijavo teme ter začnete pisati nalogo.
 

Seveda vam pomagamo tudi, če imate nalogo že napisano. Le navdušeni smo malo manj.

Ali mora biti naloga nujno napisana z računalnikom?

Seveda. Kako bo drugače? Pri pisanju naloge se preveri in utrdi znanje, pridobljeno med študijem. Zato se potrudimo in nalogo napišimo sami. V šoli pomagamo, v knjižnici sta na voljo dva računalnika z dostopom do spleta, kjer lahko pišete nalogo in vam je tehnična pomoč ves čas na voljo. Pomembno je, da čim več stvari opravimo sami, tudi informacijsko-komunikacijska pismenost je kompetenca, pridobljena v šoli.

»A res? Zagovor imam že čez dva tedna? To je pa hitro.«

Res je. Naloge lahko oddaste kadar koli med letom, potrudili se bomo in upoštevali vaše želje in zadržke glede terminov zagovora. Če se vam zelo mudi zaradi napredovanja, menjave službe ipd., nam sporočite, ko nalogo zaključujete, da bomo pozorni in bomo vso dokumentacijo pravočasno uredili. Med ponosnimi diplomantkami je tudi nekaj tikpredzdajci mladih mamic.

»Jaz ne potrebujem lektorja, govorim slovensko.«

Čestitamo. Lektor bo pa uredil zapis. Preveril bo slovnično in pravopisno pravilnost, obvlada pa tudi tehnično postavitev znakov (pomišljaj, vezaj, presledki), ki jih uporabljamo redkeje in zanje ne poznamo sodobnih pravil. Hkrati je naloga lektorja tudi ozaveščanje. Zato zahtevajte lektoriranje z vidnimi popravki, končno verzijo naloge pa natančno preglejte in se z lektorjem posvetujte o popravkih. Avtor še vedno odgovarja za vsebino, lektor pa za slovnično-pravopisno pravilnost, zato ga na vsebinske napake vendarle opozorite. Tudi lektor se ob svojem delu kar naprej uči in hoče biti opozorjen na svoje napake ali napačno razumevanje. Zato vsak potrebuje lektorja. Tudi lektor. Izberite osebo, ki ima ustrezno izobrazbo – končano slovenistiko, najmanj univerzitetno ali visokošolsko strokovno stopnjo.

Sicer se lahko zgodi, kar se je zgodilo tisti prevajalki, ki je electromagnetic fieldsprevedla v elektromagnetne njive.

Avtor: Ana Peklenik

Dobimo se na družbenih omrežjih