Kontakt

 

Kot disponent urejate organizacijo transporta blaga, vaši nalogi sta pravilna distribucija in nadzor nad pošiljkami. Skrbite za pravilno zavarovanje pošiljk, dajete navodila, usklajujete delo carinskih deklarantov in potrjujete, ter overjate račune dobaviteljev. Če je potrebno, izpolnite carinsko dokumentacijo, sodelujete z naročnikom storitve in vodite komercialno operativne razgovore. S svojim delom zagotavljate, da je organizacija transporta v celoti opravljena.

Najpogostejše naloge

 • Prevzemate in analizirate različne informacije in tehnično dokumentacijo za organizacijo prevozov in transporta.
 • Organizirate in vodite prevzemni, odpremni, hrambni in oskrbni proces v logistiki.
 • Upravljate s skladiščnimi sistemi.
 • Organizirate in vodite zunanji transport.
 • Izvajate in vodite vračanja blaga in upravljate z reklamacijami.
 • Organizirate in vodite dodelavne procese, povratno logistiko in upoštevate okoljske standarde.
 • Razporejate in usklajujete vire na podlagi potreb.
 • Spremljate dobavne količine in datume.
 • Upravljate skladišča in skladiščenje.
 • Sprejemate naročila in kotacije.
 • Skrbite za zmanjšanje škode pri prevozu in pakiranju.

Zahtevana znanja

 • Dobro znanje angleškega ali nemškega jezika
 • Opravljeno komercialno izobraževanje
 • Usposabljanje ali nadaljnje izobraževanje na področju skladiščenja, logistike ali trgovine je prednost
 • Neodvisno, strateško razmišljanje in delo
 • Organizacijske sposobnosti, pogajalska moč in timski duh
 • Zelo dobro poznavanje MS Office

Kako postanem disponent?

Strokovno kvalifikacijo lahko pridobite z dokončano srednjo poklicno izobrazbo in pet let delovnih izkušenj na področju dela disponiranja v prometni pisarni ali z najmanj srednjo splošno oziroma srednjo strokovno izobrazbo.

Certifikat lahko pridobite na dva načina - z udeležbo na 30-urnem usposabljanju in uspešno opravljenem preverjanju ali na podlagi predloženih referenc in dokazil.

Ob zaključku pridobite certifikat strokovne kvalifikacije »DISPONENT«, ki je referenčna listina, s katero delodajalcu dokazujete kompetentnost za izvajanje del v okviru strokovne kvalifikacije, hkrati pa vam omogoča prepoznavnost in mobilnost na trgu dela. Certifikat prejmete v slovenskem in angleškem jeziku, na njem pa so zapisane strokovne kompetence, ki ste jih dokazali v postopku sprotnega preverjanja.

Cilji programa usposabljanja

 • Načrtovanje, organiziranje in nadziranje kakovosti dela prometne pisarne v podjetju za prevoz tovora v cestnem prometu
 • Upravljanje voznega parka in vodenje dela voznikov in podizvajalcev v skladu s cilji podjetja
 • Pridobivanje prevozne storitve ter njeno izpeljavo, vključno z izračunavanjem stroškov prevoza in ekonomske cene prevozne storitve

Pa zaposlitev?

Zaposlite se lahko v transportu, nabavi in logistiki. Delo je dinamično in nudi možnost napredovanja. Delo je dobro plačano, višina plačila disponenta je odvisna tudi od tega, ali gre za delo v notranjem ali mednarodnem prometu, hkrati pa je pogojeno z znanjem tujih jezikov.

Delo disponenta v praksi

Video je nastal ob zaključku projekta KoC Logins v sodelovanju s partnerji.

Avtor: Urška Dolenc

Oznake: disponent logistika prometna pisarna transport Usposabljanje
Dobimo se na družbenih omrežjih