Višja strokovna šola | B&B

Višja strokovna šola

 • Pridobi stopnjo izobrazbe VI/1 in praktično znanje za prihodnost in razvoj kariere. Potrdi svoja znanja in kompetence, hkrati pa si olajšaj možnost napredovanja – tako karierno kot osebnostno.

  S končano višjo strokovno šolo se lahko vpišeš v 2. letnik večine visokošolskih programov, kar ti omogoča postopno pridobivanje izobrazbe.

  Višješolski študij je primeren za odrasle z veliko obveznostmi in željo po novem znanju in napredovanju ter mlade, ki želite združiti kariero in študij in v življenju hitreje napredovati.

   

  Na pravem mestu si, če želiš:

  • stopnjo izobrazbe VI/1
  • praktično znanje
  • pristen osebni odnos
  • stik s strokovnjaki z izbranega področja
  • nadgraditi komunikacijske veščine
  • krepiti kritično razmišljanje
  • razvijati organizacijske sposobnosti

   

   

  Šolnina vključuje:

  • vpisnino
  • osebni izobraževalni načrt
  • karierno svetovanje
  • gradivo
  • predavanja in vaje
  • trikratno možnost opravljanja vsakega izpita
  • dostop do e-učilnic
  • članstvo v knjižnici
  • študentsko izkaznico

   

 • Inženir logistike

  Trajnostno gospodarstvo potrebuje dobre strokovnjake s področja oskrbnih verig. Med najhitreje razvijajoča področja se uvršča logistika. Tako hitro, kot se spreminja tehnologija, se razvija tudi logistika. Logistika poganja svet, zato je poznavanje logističnih procesov nujno za pripravo odličnega strateškega načrta.

  Zagotavljamo ti poznavanje načel ekonomike v logističnih podjetjih in procesih, seznanili te bomo z načrtovanjem, analiziranjem in vrednotenjem ter upravljanjem stroškov logističnih procesov.

   

  Študij logističnega inženirstva je prava izbira zate, če želiš pridobiti:

  • strokovna znanja s področja logistike
  • znanja za reševanje konkretnih izzivov na področju logističnih procesov
  • veščine za organiziranje del, povezanih z nabavo, proizvodnjo, prodajo in skladiščenjem
  • kompetence za upravljanje oskrbovalnih verig in organizacijo voznega parka in transporta
  • znanje o sporazumevanju v stroki in med strokami
  • sposobnost kritičnega in celostnega razmišljanja
  • odprt pogled za alternativne rešitve in stališča
  • iniciativnost in samostojnost pri odločanju in vodenju

   

  inženir logistike

   

  Informacije:

  M: 031 375 790
  E: referat@bb.si

  2 leti VI/1 oktober 2021
 • Inženir strojništva

  Kot dober inženir strojništva lahko uporabiš in razvijaš svoja znanja pri delodajalcih v Sloveniji in v tujini. Pridobljene veščine ti omogočajo upravljanje zmogljivih računalniških in mehanskih sistemov, razvijanje strojne in programske računalniške opreme, računalniško konstruiranje, načrtovanje ekspertnih sistemov, vodenje proizvodnje in vodenje projektov.

   

  Študij strojništva je prava izbira zate, če se želiš naučiti:

  • izdelati tehnično dokumentacijo v vseh fazah nastanka izdelka,
  • načrtovati preproste energetske sisteme,
  • skrbeti za varčno in ekološko sprejemljivo izrabo energije,
  • uvajati in voditi projekte s področja avtomatizacije proizvodnih procesov,
  • načrtovati, organizirati in voditi preventivna vzdrževalna dela na strojih, napravah in energetskih sistemih v proizvodnem procesu.
  • analizirati vplive vzdrževanja na stroške podjetja,
  • načrtovati, organizirati in voditi proizvodnjo ter planirati stroške in investicije proizvodnih procesov,
  • konstruirati, projektirati in upravljati stroje in naprave,
  • spremljati razvojne trende v tehnologijah in materialih,
  • načrtovati in uvajati tehnološke procese in postopke,
  • izdelati plan izvedbe projektne naloge ali projekta,
  • voditi oddelek, službo ali izmeno na področju strojništva.

   

   

  Informacije:

  M: 031 375 790
  E: referat@bb.si

  2 leti VI/1 oktober 2021
 • Inženir elektroenergetike

  Elektroenergetika je usmerjena v sodobne načine pridobivanja energije, upoštevanje trendov za varovanje okolja in analizo ekonomskih kazalnikov.

  Pridobljeno znanje lahko dobro izkoristiš za vzdrževanje in popravila v elektroenergetiki, planiranje elektroenergetskega projekta, nastavljanje relejne razlike in pri nadzoru izgradnje manj zahtevnih instalacij.

   

  Študij elektroenergetike je prava izbira zate, če se želiš naučiti:

  • spremljati razvojne trende v tehnologijah in materialih,
  • načrtovati in uvajati tehnološke procese in postopke,
  • načrtovati vzdrževanja in popravila v elektroenergetiki,
  • izdelati plan izvedbe projektne naloge ali projekta,
  • izvajati meritve v elektroenergetiki in nastavlja relejno zaščito,
  • nadzirati obratovalno stanje naprav elektroenergetskega objekta,
  • upravljati elektroenergetske naprave iz centra vodenja ter izvaja stikalne manipulacije,
  • projektirati manj zahtevne elektroenergetske instalacije in objekte,
  • nadzirati izgradnjo manj zahtevnih instalacij in objektov,
  • voditi oddelek, službo ali izmeno na področju elektroenergetike.

   

   

  Informacije:

  M: 031 375 790
  E: referat@bb.si

  2 leti VI/1 oktober 2021
 • Ekonomist

  Ustvari si odskočno desko za izgradnjo bogate poklicne kariere – usmeri se na poslovno področje in postani trženjski ali računovodski specialist.

  Zaposli se v panogi vedno bolj iskanih poklicev na področju financ in poslovnih storitev, komerciale, trženja, prodaje in analitike.

  Pridobi znanje in kompetence za opravljanje novih poklicev, ki se na trgu dela šele oblikujejo: skrbnik ključnih strank, investicijski bančnik ali ustvari povsem svojega.

   

  Študij ekonomije je prava izbira zate, če se želiš naučiti:

  • podjetniškega načrtovanje.
  • priprave razvojnih strategij podjetja.
  • preučevanja poslovnih tveganj.
  • uspešnega poslovnega komuniciranja.
  • analize, organizacije in načrtovanja različnih del s področja bančništva, financ, računovodstva in prodaje.
  • splošnih in specifičnih kompetenc s področij komerciale, računovodstva, bančnega poslovanja, poslovanja z nepremičninami, zavarovalništva, poslovne logistike in poštnega prometa.

   

  ekonomist

   

  Informacije:

  M: 031 375 790
  E: referat@bb.si

  2 leti VI/1 oktober 2021
 • Poslovni sekretar

  Postani desna roka vodje. Nauči se upravljati čas in okolje, pridobi izkušnje s področja administrativne logistike in se nauči dobro komunicirati v slovenskem in tujem jeziku. Nadgradi strokovno znanje z najnovejšimi trendi v pisarniškem poslovanju.
  Poslovni sekretar je zanimiv višješolski strokovni program, primeren tako za tiste, ki dela poslovnega asistenta že opravljate, kot tudi za vse, ki vas zanima zaposlitev v poslovnih sistemih in želite sodelovati pri organizaciji, upravljanju, komunikaciji, vas veselijo novi izzivi na področju informacijskih tehnologij in radi pridobivate novo znanje.

   

  Informacije:

  M: 031 375 790
  E: referat@bb.si

  2 leti VI/1 oktober 2021