Kontakt

CENIK VISOKA ŠOLA

Varstvo okolja

  CENA (V €) ROK PLAČILA
Obročno odplačevanje 12 + 12 + 12 obrokov    
Prvi obrok 505,00€ 30. 9.
2.-12. obrok 215,00€ 20. v mesecu
Plačilo v enkratnem znesku    
Šolnina na letnik 2.390,00 € 20. 10.
Vpisnina 290,00 € Ob vpisu
Strošek diplomskega izpita 490,00 € Ob oddaji diplomskega dela
Drugo    
4. in nadaljnje opravljanje izpita 46,00 € Pred oddajo vloge
Dvojnik diplome 45,00 € Pred oddajo vloge
Dvojnik priloge k diplomi 45,00 € Pred oddajo vloge
Dvojnik študentske izkaznice 7,00 € Pred oddajo vloge
Absolvent, ponavljanje letnika, evidenčni vpis, ponovno obiskovanje letnika 290,00 € Pred oddajo vloge
Diferencialni izpit 90,00 € Pred oddajo vloge
Opravljanje posameznega izpita kot občan 181,00 € Pred oddajo vloge

* Šolnina vključuje izvajanje izobraževalnega programa, študijsko gradivo B&B Visoke šole za trajnostni razvoj, opravljanje izpita (največ 3-krat), članarino za knjižnico B&B, vpisne stroške ter sodelovanje v e-učilnici. Cenik je bil potrjen na seji upravnega odbora B&B Visoke šole za trajnostni razvoj 16. 3. 2022 in velja za študente prvič vpisane v študijskem letu 2022/23.

Dr. Vildana Sulić Kenk: »Vedno in povsod se najde delo …«