Contact

Višja strokovna šola

Pridobi stopnjo izobrazbe VI/1 in postani inženir. S tem dobiš potrditev svojega znanja in kompetenc, hkrati pa si olajšaš možnost napredovanja – tako karierno kot osebnostno.

S končano višjo strokovno šolo se lahko vpišeš v 2. letnik večine visokošolskih programov, kar ti omogoča postopno pridobivanje izobrazbe.

Višješolski študij je primeren za odrasle z veliko obveznostmi in željo po novem znanju in napredovanju ter mlade, ki želite združiti kariero in študij in v življenju hitreje napredovati.

 

Na pravem mestu si, če želiš:

 • stopnjo izobrazbe VI/1
 • praktično znanje
 • pristen osebni odnos
 • stik s strokovnjaki z izbranega področja
 • nadgraditi komunikacijske veščine
 • krepiti kritično razmišljanje
 • razvijati organizacijske sposobnosti

Pridobi brezplačni osebni izobraževalni načrt

 

Šolnina vključuje:

 • vpisnino
 • osebni izobraževalni načrt
 • karierno svetovanje
 • gradivo
 • predavanja in vaje
 • trikratno možnost opravljanja vsakega izpita
 • dostop do e-učilnic
 • članstvo v knjižnici
 • študentsko izkaznico

VEČ O VPISU

 

Informacije:

M: 031 375 790
T: 04 280 83 04
E: referat@bb.si

Inženir logistike

Logistika je veda, ki poganja svet. Razvija se tako hitro, da je njen napredek dejansko težko spremljati. Sodelujemo s podjetji, ki veljajo za paradne konje slovenskega gospodarstva in predavatelji, ki so vsakodnevno vključeni v logistične procese na različnih ravneh. Njihove praktične izkušnje bistveno pripomorejo h krepitvi strokovnih kompetenc naših diplomantov.

Informacije:

M: 031 375 790
T: 04 280 83 04
E: referat@bb.si

2 LETI VI/1 OKTOBER 2021

 Poglej več

Inženir strojništva

Strojništvo je področje, ki je najmočneje vpeto v tehnološki razvoj. Inženirski poklic prinaša novo znanje, ki ga lahko takoj uporabite v delovnem okolju večjega ali manjšega podjetja, hkrati pa lahko prinaša karierno napredovanje in osebni razvoj.

Predavali vam bodo predavatelji, ki so zaposleni na visokih pozicijah v priznanih podjetjih, in s študenti vsakodnevno delijo izkušnje iz prakse. V diplomskih nalogah diplomantov strojništva so predstavljeni praktični primeri tehnoloških izboljšav, prenov in inovacij.

Informacije

M: 031 375 790
T: 04 280 83 04
E: referat@bb.si

2 LETI VI/1 OKTOBER 2021

 Poglej več

Inženir elektroenergetike

Elektroenergetika je vpeta tako v naše zasebno življenje kot tudi v delovanje večjih in manjših podjetij. Ustrezne elektroenergetske rešitve lahko bistveno pripomorejo k tehnološkemu razvoju in napredku. Na BB povezujemo teoretično znanje s konkretnimi primeri iz prakse. Naši predavatelji so strokovnjaki, ki izkušnje iz delovnega okolja vsakodnevno prinašajo v predavalnice in z njimi seznanjajo študente. Spodbujajo jih, da rešitve različnih elektroenergetskih problemov obravnavajo v diplomskih in seminarskih nalogah ter s tem prispevajo k razvoju področja.

 

Informacije:

M: 031 375 790
T: 04 280 83 04
E: referat@bb.si

2 LETA VI/1 OKTOBER 2021

 Poglej več

Ekonomist

Ekonomista potrebuje vsako podjetje oziroma vsak od nas je vsaj malo tudi ekonomist. Višješolski program povezuje znanja komunikacije in tujih jezikov s konkretnimi področji (finance, trženje, organizacija). Na šoli BB spodbujamo povezovanje teorije s prakso; k temu so usmerjeni tudi naši predavatelji in mentorji.

 

Informacije:

M: 031 375 790
T: 04 280 83 04
E: referat@bb.si

2 LETA VI/1 OKTOBER 2021

 Poglej več

Poslovni sekretar

Postanite desna roka vodje in se naučite upravljati s časom, pridobite izkušnje s področja administrativne logistike, se naučite dobro komunicirati v slovenskem in tujem jeziku. Nadgradite svoje strokovno znanje z najnovejšimi trendi v pisarniškem poslovanju.

 

Informacije:

M: 031 375 790
T: 04 280 83 04
E: referat@bb.si