Kako poteka tečaj CPP | avtošola B&B

Tečaj CPP

Tečaj cestno prometnih predpisov

Tečaj CPP

Teoretični del usposabljanja predstavljata splošni in dodatni del tečaja.

 

SPLOŠNI DEL

Splošni del je namenjen kandidatom za voznike motornih vozil ne glede na kategorijo vozila, obsega 16 pedagoških ur in obsega naslednjo vsebino:

 • splošna pravila in predpise v cestnem prometu,
 • udeležence cestnega prometa,
 • prometno signalizacijo in prometno opremo na cestah ter znake, ukaze in odredbe, ki jih dajejo policisti in druge pooblaščene uradne osebe pri urejanju in nadziranju cestnega prometa,
 • vožnjo po cesti,
 • pravila cestnega prometa,
 • posebnosti v cestnem prometu,
 • uporabo vozil v odnosu do okolja.

Splošni del teoretičnega dela je obvezen pred opravljanjem dodatnega dela.

 

DODATNI DEL

Dodatni del je namenjen kandidatom za voznike motornih vozil določenih kategorij, obsega posebnosti, ki so značilne za posamezno kategorijo in vsebuje:

 • pri kategoriji AM, BE, C1E, CE, D1E, DE in G, najmanj 4 pedagoške ure,
 • pri kategoriji A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 IN D, najmanj 8 pedagoških ur,
 • pri kategorija F, najmanj 14 pedagoških ur.

Kandidat za voznika mora biti na splošnem delu teoretičnega usposabljanja prisoten najmanj 12 pedagoških ur, pri dodatnem pa vse pedagoške ure.

01
02

Postopek

Predavanja potekajo po aktualnem razporedu. Preverjanja na samem tečaju ni, prvo teoretično preverjanje znanja je teoretični del vozniškega izpita na izpitnem centru. Na tečaju je zaželena knjiga z naslovom "Dober voznik bom", ki ga lahko pri nas kupite po ceni 24,70 €.

Preverite svoje znanje o prometu preko elektronske priprave  in se kar najbolje pripravite na teoretični del vozniškega izpita na izpitnem centru.

Pogoji

 • starost

​​​​​- AM - 15 let
​​​​​- A1 - 15,5 let
​​​​​- A2 - 17,5 let
​​​​​- A - 23,5 let
​​​​​- B - 16 let
​​​​​- C, CE in BE - 18 let (ob izpolnjenih dodatnih pogojih)

 • vpis v šolo vožnje,
 • plačilo tečaja CPP,
 • osebni dokument - potni list, osebna izkaznica

03
 • Breda Andrejašič, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje
  Breda Andrejašič
  Učiteljica vožnje in predpisov
  avtosola@bb.si
 • Tomaž Gorenc, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje
  Tomaž Gorenc
  Učitelj vožnje in predpisov
  avtosola@bb.si
 • Renata Ananieva
  Renata Ananieva
  Učiteljica vožnje in predpisov
  avtosola@bb.si
 • Aleksander Kolander, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje
  Aleksander Kolander
  Strokovni sodelavec za področje prometa
  aleksander.kolander@bb.si
 • Matjaž Mozetič, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje, vodja avtošole
  Matjaž Mozetič
  Učitelj vožnje in predpisov
  avtosola@bb.si
04

Prijava

TELEFON

031 624 000 Kranj

031 624 666 Škofja Loka

041 540 015 Radovljica

 

ELEKTRONSKI NASLOV

avtosola@bb.si

 

ELEKTRONSKA PRIJAVA NA TEČAJ CPP