Računovodja | BB izobraževanje in usposabljanje

Računovodja

Računovodstvo je zakon!

Računovodstvo

Računovodstvo je višješolski strokovni študijski program (6/1), ovrednoten s 120 kreditnimi točkami po ECTS. Usmerja k pridobivanju konkretnega znanja in je praktično naravnan. Teoretična izhodišča predavatelji povezujejo z bogatimi praktičnimi izkušnjami in poznavanjem predpisov. Spodbujajo tako samostojno kot skupinsko učenje. Študij je mogoče zaključiti v dveh letih in obsega obvezne ter izbirne module, prostoizbirni predmet in diplomsko delo. Študenti v drugem letniku izberejo modul, ki jim najbolj ustreza glede na interes in potrebe svoje kariere: Računovodstvo za s. p., Poslovodno računovodstvo, Stečaji in insolvenčni postopki ter Računovodstvo za negospodarstvo.

Sistem omogoča horizontalno prehodnost študentov med moduli, mobilnost med inštitucijami  in uveljavljanje pridobljenih kreditnih točk v nadaljnjem izobraževanju. Študijski program se izvaja kot izredni študij v predavalnicah in pri delodajalcih. Upoštevamo pridobljene delovne izkušnje.  

01
02

Program

Program Računovodstvo oziroma študij računovodstva traja dve leti in se konča z diplomsko nalogo. Zastavljen je modularno, kar pomeni, da se posluša vzporedno le predavanja enega predmeta. Prisotnost ni obvezna, jo pa priporočamo. Gradivo za posamezne predmete je v spletni učilnici. Program izvajamo v Ljubljani.

 

Praktično izobraževanje

Praksi je namenjena skoraj polovica izobraževanja. Opraviti jo je mogoče po koncu strokovno-teoretičnega izobraževanja, lahko pa se obe obliki periodično izmenjujeta v nekaj tednih. Delodajalci so gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zavodi, društva ali druge organizacije. Namen praktičnega dela je spoznavanje poslovnega okolja, orodij, načina dela, komunikacije in sodelovanja v računovodski službi. Študent mora pridobiti kompetence za samostojno delo.

Predavatelji z dolgoletnimi strokovnimi in predavateljskimi izkušnjami delijo s študenti tako teoretična izhodišča kot praktične izkušnje. Večina je zaposlena v uglednih družbah in podjetjih. Poskrbijo, da študenti dobijo zanimive in aktualne informacije ter trajnostno znanje. Predavanja popestrijo z modernimi tehnikami in metodami, njihovo predavateljsko delo je usmerjeno v reševanje problemov. Z veseljem sprejmejo skupine študentov v svoje delovno okolje, organizirajo študijske ekskurzije in kot mentorji usmerjajo diplomante do srečnega konca – zagovora diplomske naloge.

 

Posebna ponudba za študente z delovnimi izkušnjami

Tistim, ki imate vsaj dve leti ustreznih delovnih izkušenj, priznamo praktično izobraževanje. Predavatelj višje šole – organizator praktičnega izobraževanja potrdi ustreznost delovnih izkušenj, glede na cilje praktičnega izobraževanja, in sicer na podlagi vloge študenta ter priloženih dokazil.

Predmetnik

Gre za izredni študij, primeren za zaposlene oziroma tiste, ki imajo redne delovne obveznosti. 

Predavanja potekajo dvakrat tedensko, od ponedeljka do petka, z začetkom ob 17.00 in zaključkom ob 20.15. Urnik bo pripravljen za celo leto vnaprej.

03
 • BB, izobraževanje, šola, diploma, višja šola, visoka šola
  Polona Biba Drol
  Ravnateljica srednje šole
  biba.drol@bb.si
  041 312 330
 • Ana Orešnik
  Ana Orešnik
  Organizatorka izobraževanj
  ana.oresnik@bb.si
  031 375 790
 • Saša Plaznik, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje, diploma, visoka šola, višja šola, srednja šola
  Saša Plaznik
  Organizatorka izobraževanj
  sasa.plaznik@bb.si
  031 375 790
 • Tatjana Čeh Naglič
  Tatjana Čeh Naglič
  Organizatorka izobraževanj
  tatjana.ceh-naglic@bb.si
  041 680 229
 • Klemen Sušnik, BB, izobraževanje, usposabljanje
  Klemen Sušnik
  Organizator izobraževanj
  klemen.susnik@bb.si
  041 312 330
 • Mag. Maja Zalokar, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje, diploma, višja šola, visoka šola, srednja šola
  Mag. Maja Zalokar
  Ravnateljica višje strokovne šole
  maja.zalokar@bb.si
  041 329 132
04

Vpis

Program izvaja zavod VEC.

Vpis v študijsko leto 2018/2019 bo potekal med februarjem in septembrom 2018 ​ v referatu visoke šole B&B v Kranju ali v Ljubljani. Informativno prijavo lahko oddate že danes preko spletnega obrazca. S tem si boste zagotovili, da vas bomo obveščali o vseh pomembnih datumih. Kot občani se lahko na visoko šolo vpišete kadarkoli.

 

Prijava

Prve prijave preko VPS bodo potekale med 6. 2. 2018 in 30. 3. 2018.

Druge prijave preko VPS bodo potekale med 27. 8.  in 31. 8. 2018.

 

Način prijave

Preko višješolske prijavne službe

Prijavo za vpis kandidati oddate preko elektronske vloge na spletni strani Višješolske prijavne službe.

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. 

 

Osebno v referatu šole

V času uradnih ur v Ljubljani ali v Kranju od 8. 3. 2018 dalje.

 

Informativno mesto in informativni dnevi

Letališka cesta 16, Ljubljana

 • 9. 2. 2018 ob 10.00 in 16.30
 • 10. 2. 2018 ob 9.00
 • 16. 2. 2018 ob 16.30
 • 13. 9. 2018 ob 16.30

 

Ljubljanska cesta 30, Kranj

 • 9. 2. 2018 ob 10.00 in 16.30
 • 10. 2. 2018 ob 9.00
 • 16. 2. 2018 ob 16.30
 • 13. 9. 2018 ob 16.30

 

Ob vpisu boste potrebovali:

 • originalna spričevala zadnjih dveh letnikov srednje šole,
 • zaključno spričevalo,
 • osebni dokument,
 • 2 fotografiji (velikosti za osebni dokument).

 

Vpiše se lahko vsak, ki je opravil:

 • maturo ali
 • poklicno maturo ali
 • zaključni izpit v katerem koli štiriletnem srednješolskem izobraževanju.

 

Za dokončanje študija mora študent:

 • opraviti vse obveznosti po programu in
 • uspešno opraviti najmanj 800-urno praktično izobraževanje ter izdelati in uspešno zagovarjati diplomsko delo.

Po uspešnem zagovoru diplomskega dela bodo diplomanti/diplomantke pridobili/e strokovni naslov Računovodja / Računovodkinja.

BBlog Avtošola / 05.01.2016 / Mag. Brane Lotrič

Dva dokaj podobna jajčasta in nelepa mini avtočka, pameten in neumen, se na ogled postavita. Prvi uboga vse vgrajene softverske ukaze, preko satelitov spremlja lokacijo. Sedeš vanj, vtipkaš...

Loading...